Podpis elektroniczny – kiedy jest potrzebny, jak go zdobyć i jak używać?

Własnoręczny podpis to bardzo ważna rzecz, która posiada moc prawną i stanowi potwierdzenie, że zapoznaliśmy się z danymi informacjami, zgadzamy się na wykonanie jakiejś akcji lub też zobowiązaliśmy się coś wykonać. Nie zawsze jednak mamy możliwość złożenia odręcznej sygnatury na dokumentach. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak pomoże nam w tym podpis elektroniczny? Jakie są rodzaje podpisów elektronicznych i czy mają one coś wspólnego z profilem zaufanym? Co zrobić, gdy chcemy zaopatrzyć się w taki podpis?

1. Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

2. Podpis elektroniczny a profil zaufany – na czym polega różnica?

3. Do czego przydaje się podpis kwalifikowany?

4. Co zrobić, aby móc korzystać z podpisu kwalifikowanego?

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

W wielu sytuacjach w życiu podpisany dokument jest gwarantem wykonania przez nas jakiejś akcji. Jeżeli możemy podpisać go własnoręcznie, nie mamy zwykle problemu z realizacją swoich celów i zadań. Czasem jednak nie jest to możliwe – w takiej sytuacji powinniśmy zadbać o to, by posiadać coś, co będzie miało taki sam status prawny, jak nasze odręczne pismo. Właśnie w tym celu używa się kwalifikowanego podpisu elektronicznego – jest to równowartość naszego odręcznego podpisu, która posiada identyczną moc prawną. Aby tak się stało podpis musi być potwierdzony specjalnym kwalifikowanym certyfikatem, który umożliwia identyfikację podpisującej się osoby. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://netvet.pl/podpis-elektroniczny/.

Podpis elektroniczny a profil zaufany – na czym polega różnica?

Praktycznie każdy dorosły człowiek prędzej czy później spotka się z pojęciem profilu zaufanego. Jest to również forma podpisu, która została powiązana z naszym numerem PESEL. Jest to opcja niekomercyjna, możemy z niej korzystać w przypadku, gdy potrzebujemy nawiązać kontakt z urzędami. Taki e podpis nie jest jednak równoznaczny temu elektronicznemu. Podpis kwalifikowany jest produktem komercyjnym i w tym celu można go wykorzystywać. Posiada równą wagę, jak podpis własnoręczny, a także możemy zaopatrzyć się w jego dwie wersje:

  • standardowy podpis elektroniczny: potwierdzany przez odpowiedni certyfikat;
  • kwalifikowany podpis elektroniczny: bardziej zaawansowana wersja. Jest składany na kwalifikowanym urządzeniu oraz potwierdzany przez odpowiedni certyfikat. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Netvet.

Do czego przydaje się podpis kwalifikowany?

Bezpieczny podpis elektroniczny przyda nam się wszędzie tam, gdzie nie mamy fizycznej możliwości samodzielnie sygnować dokumentów i innych ważnych papierów. Przyda się zarówno w celach firmowych, jak i do podpisywania wielu dokumentów związanych z urzędami, jak na przykład deklaracje w systemie Płatnik czy sprawozdanie finansowe wysyłane do KRS. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest ważny prze 1 lub 2 lata, po których musimy go odnowić. Jest to tańsze, niż wyrabianie go od nowa.

Co zrobić, aby móc korzystać z podpisu kwalifikowanego?

Jeżeli chcemy zaopatrzyć się w podpis elektroniczny, musimy po prostu go kupić. Do najpopularniejszych systemów zaliczymy między innymi Sigilium Sign, PEM-HEART 3.9 czy też Szafir 2.0. W ramach zestawu otrzymujemy odpowiednie oprogramowanie, które musimy zainstalować celem możliwości skorzystania z podpisu, czytnik kart oraz kartę kryptograficzną, na której zostaje zapisany nasz certyfikat kwalifikowany. Dopiero posiadając taki zestaw możemy posługiwać się podpisem elektronicznym i bez problemu podpisać dokument cyfrowo, zamiast odręcznie.