Oczyszczalnia ścieków a studnia głębinowa. Co warto wiedzieć?

System służący do odprowadzania ścieków musi być szczelny i zapobiegać ryzyku przedostania się nieoczyszczonej zawiesiny wprost do gruntu lub wód powierzchniowych. Jest to istotne, ponieważ z uwagi na wysoką zawartość potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska mikroorganizmów oraz stężenie szkodliwych związków chemicznych mogłoby doprowadzić do wycieku, a co za tym idzie, powstania zagrożenia dla ludzi, zwierząt i skażenia upraw.

Infrastruktura do obsługi nieczystości płynnych

Systemy służące do zagospodarowania ścieków mogą mieć różną postać, w zależności od istniejącej infrastruktury oraz warunków terenowych. W budynkach bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej koniecznością staje się budowa szamba szczelnego, z którego nieczystości są regularnie wybierane. Inną opcją jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, która pozwala na ich doczyszczanie w zamkniętej instalacji przy urządzeniach biologicznych i biologiczno-chemicznych lub w drenażu rozsączającym, gdzie odbywa się rozkład tlenowy. Urządzenia tego typu o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 nie wymagają pozwolenia na budowę, a w sytuacji, gdy nie oddają one większej ilości wody niż 5 m3, nie potrzeba na nie również pozwolenia wodno-prawnego. Jeżeli natomiast na danym terenie istnieje kanalizacja, odpływ ścieków z budynku może być podłączony bezpośrednio do niej. W miejscach, gdzie występują duże różnice poziomów lub znaczne odległości, konieczne będzie zastosowanie domowej przepompowni ścieków, która za sprawą pomp o właściwej wydajności podniesie zawiesinę na odpowiedni poziom oraz wymusi jej przepływ.

Infrastruktura ściekowa a odległości od studni

Woda pitna musi spełniać ściśle określone wymagania co do zawartości poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także obecności mikroorganizmów chorobotwórczych. Jest to ważne, ponieważ zanieczyszczenie bakteriami może doprowadzić do poważnych w skutkach zatruć. Szczególnie istotne będzie więc odseparowanie instalacji ściekowej i punktu poboru wody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami studnia może się znajdować w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od osadnika gnilnego oczyszczalni ścieków oraz 30 metrów od drenażu rozsączającego. Warto pamiętać, że dotyczy to nie tylko studni zlokalizowanej na terenie nieruchomości, ale również na obszarach do niej przylegających.

Decydując się na budowę infrastruktury służącej do przesyłu ścieków, warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o przepompownie ścieków, będą urządzenia dostarczane przez firmę INWAP. W jej ofercie znajdują się rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako przepompownie przydomowe i sieciowe.