Nowotwory u zwierząt. Sposoby leczenia

Choroby nowotworowe u zwierząt domowych nie są rzadkością. Na pewno wpływa na to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, jak również niewłaściwe karmienie pupili przez swoich właścicieli. Tego typu choroby częściej dotyczą zwierzaków w średnim i starszym wieku. Współczesna weterynaria radzi sobie z takimi problemami. W jaki sposób nowotwory zwierzęce są wykrywane i jak przebiega ich leczenie?

Wykrywanie i diagnostyka choroby nowotworowej u zwierzęcia domowego

O postępującej u zwierzęcia chorobie mogą świadczyć pewne objawy. Niepokojąca jest na przykład nagła utrata apetytu, a tym samym wagi, biegunki lub niechęć do zabawy i aktywności fizycznej. Niekiedy podczas kontaktu z czworonogiem, dają się zauważyć zmiany w postaci guzków lub narośli.

W przypadku zaobserwowania przez opiekuna jakichkolwiek niepokojących objawów powinien on udać się w takie miejsce jak Przychodnia Weterynaryjna, w celu konsultacji lekarskiej i przeprowadzenia stosownych badań. Ich wyniki pozwolą na wykluczenie lub zdiagnozowanie choroby i zaplanowanie odpowiedniego procesu leczenia.

Jakie badania przeprowadza weterynarz?

Diagnostyka choroby nowotworowej u czworonoga polega na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, w tym biopsji zmiany, jeżeli taka występuje. Przeprowadza się również badania obrazowe a przede wszystkim zleca morfologie krwi, a nawet badania cytoplazmatyczne. Do tego dochodzi również szczegółowy wywiad kliniczny. Niekiedy objawem jest guz, który po badaniu okazuje się zmianą niezłośliwą. W takich przypadkach jest on stale obserwowany lub usuwany chirurgicznie, jeżeli przeszkadza zwierzęciu w codziennym funkcjonowaniu.

Jak leczy się nowotwory u zwierząt?

Leczenie chorób nowotworowych u zwierząt przebiega w sposób zależny od charakteru zmian, ich zlokalizowania i ogólnego stanu pacjenta. Jeżeli guz jest pojedynczy i nie daje przerzutów, to wystarcza jego usunięcie. Jeżeli jednak zmiana zachowuje się w sposób ekspansywny i istnieją już przerzuty, to lekarz może zalecić chemioterapię. Taka terapia może spowolnić postęp choroby, zapobiec nowym przerzutom, a przede wszystkim wydłużyć życie zwierzęcia.

Niestety istnieją zwierzęce choroby, których nie da się wyleczyć nawet bardzo zaawansowanymi metodami. Jeżeli obszar nowotworu nie nadaje się do usunięcia, to wdraża się leczenie paliatywne. Jego celem jest zredukowanie powikłań i oszczędzenie zwierzęciu dolegliwości. Takie czynności podejmowane są w sytuacji niemożności zastosowania innych procedur. Ich celem jest poprawa ogólnego funkcjonowania pacjenta i wydłużenie mu życia.