Ile czasu wolnego ma opiekunka zajmująca się seniorem?

Choć osoby starsze nie są zazwyczaj bardzo aktywne, opieka nad nimi jest pracą wymagającą dużego nakładu energii – opiekunka w końcu zajmuje się nie tylko seniorem, ale również wykonywaniem wielu obowiązków z tym związanych. Tym samym każda opiekunka powinna mieć zapewnioną odpowiednią ilość czasu wolnego, który można przeznaczyć na regenerację. Na ile czasu wolnego może liczyć opiekunka podczas pobytu na szteli?

Problemy z określeniem czasu wolnego

Określenie ile czasu wolnego przysługuje opiekunce wymaga zdefiniowania, czym w ogóle jest czas wolny? W przypadku tej profesji jest to wyjątkowo trudne, a na pewno trudniejsze, niż w sytuacji osób zatrudnionych na etacie w zakładzie pracy. Dlaczego? Ponieważ wymaga to uściślenia, kiedy opiekunka tak naprawdę pracuje

Nie ma wątpliwości, że takie czynności jak gotowanie dla seniora, karmienie go czy mycie jest zaliczane do pracy opiekunki. To samo dotyczy obowiązków typu sprzątanie mieszkania, robienie zakupów dla seniora czy zawożenie go na wizyty lekarskie czy zabiegi. Co jednak w sytuacji, kiedy opiekunka zawozi podopiecznego na zabieg, który trwa godzinę lub dwie i w międzyczasie jedzie na własne zakupy. Czy jest to uznawane za czas wolny, czy może opiekunka pozostaje w pracy? Inny przykład: senior drzemie, opiekunka wykonała wszystkie zaplanowane prace, postanowiła więc pooglądać telewizję lub porozmawiać z bliskimi przez telefon. Jednocześnie jednak jest gotowa, by w każdej chwili porzucić te czynności i pomóc podopiecznemu, gdyby zaszła taka potrzeba. Czy pozostawanie w stanie czuwania jest pracą, czy nie? To zależy od indywidualnego podejścia zarówno opiekunki osoby starszej, jak i jej zleceniodawcy. Dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że czas wolny to ten czas, który opiekunka może wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami, ponieważ opiekę nad seniorem przejmuje ktoś inny – np. członek rodziny.

Ile czasu ma opiekunka?

Zazwyczaj w umowach o świadczenie usług, które podpisują opiekunki ze swoim zleceniodawcą (zazwyczaj za pośrednictwem firm, takich jak agencja Prestige24h) znajduje się zapis o czasie wolnym w wymiarze 2-3 godzin każdego dnia. Czas ten nie obejmuje snu, na który opiekunka ma standardowo 8 godzin. W praktyce ilość czasu wolnego, tak jak wynagrodzenie, często można negocjować z rodziną seniora. Warto podejmować próby takich negocjacji również już podczas pobytu na szteli – często zdarza się, że bliscy seniora są w stanie zająć się nim przez cały dzień, co opiekunce daje czas na załatwienie ważnych spraw lub po prostu rozerwanie się, np. pójście do kina czy zwiedzanie.