Etapy wykonywania przeglądu rusztowań

Rusztowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa robotnikom pracującym na wysokości podczas różnych czynności budowlanych oraz dostępu do budowy. Niezależnie od rodzaju rusztowania, typu konstrukcji oraz materiału, z którego wykonane są jego poszczególne elementy, wymaga okresowej kontroli. Ma na celu wykrycie powstających nieprawidłowości i zużycia niektórych części. Jak wygląda taki przegląd?

Po co wykonywać przegląd techniczny rusztowania?

Przegląd rusztowań jest niezbędnym działaniem kontrolnym zarówno w przypadku konstrukcji zakupionych przez różne firmy na własność, jak i tych, oferowanych przez przedsiębiorstwa na wynajem. Bezpieczeństwo pracy na takiej konstrukcji jest kluczowe, dlatego wszelkie przeglądy przeprowadzane są niezwykle dokładnie. Ma to na celu wyeliminowanie zużytych elementów oraz poddanie konserwacji części wymagających zabezpieczenia. Szeroki wybór bezpiecznych rusztowań różnego typu na bieżąco poddawanych niezbędnym kontrolom oferuje przedsiębiorstwo S.K.A.T. Rusztowania.

Przegląd rusztowania – na czym polega?

Przegląd rusztowania polega na bardzo dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego całej konstrukcji. To uważne zbadanie i przeanalizowanie stabilności rusztowania, jego posadowienia oraz kotew. Szczególną uwagę podczas wykonywania tej procedury przywiązuje się do możliwych odkształceń i deformacji poszczególnych modułów i elementów, które wpływać mogą na niewłaściwą równowagę całej konstrukcji oraz zagrożenie bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Przeglądy wykonywane są przez osoby specjalnie do takich czynności uprawnione.

Rodzaje wykonywanych przeglądów rusztowań

Zarówno rusztowania aluminiowe, jak i stalowe mogą być poddawane trzem rodzajom przeglądów. Są to codzienne wykonywane zazwyczaj przez kierownika budowy przed wejściem pracowników na konstrukcję, doraźne – niezbędne po co najmniej dwutygodniowym wyłączeniu rusztowania z użytkowania i przeprowadzane przez kierowników budowy, inspektorów nadzoru budowlanego lub brygadzistów i majstrów oraz przeglądy dekadowe.

Przegląd dekadowy rusztowania jest obowiązkowy niezależnie od intensywności i czasu użytkowania konstrukcji. Wykonywany musi być przez specjalnie wykwalifikowanych do takich czynności konserwatorów rusztowań i jest najbardziej szczegółowym badaniem, które zakończone zostaje wydaniem specjalnego dokumentu potwierdzającego jego sprawność i możliwość użytkowania. Wykonanie przeglądu dekadowego rusztowania jest warunkiem dopuszczenia go do sprzedaży oraz wynajmu.